PROBILLING

Probilling je aplikativno rješenje obračuna i naplate potraživanja od klijenata po osnovu izvršenih usluga, korišćenja resursa i sl.

Funkcije informacionog sistema pelen su grupisane na sljedeći način:

  • Podsistem pretplatničkih odnosa (evidentiranje i ažuriranje podataka o karakteristikama potrošača u funkiji očitavanja mjernih uređaja, obračuna i naplate električne energije);
  • Podsistem mjernih uređaja (evidentiranje i ažuriranje tehničkih podataka o mjernim uređajima, njihovo praćenje kroz tehnooške faze postavljanja kod potrošača , redovnog očitavanja, zamjene, baždarenja i odjave, uz podatke o istoriji mjernog uređaja);
  • Tarifni sistem (evidentiranje i ažuriranje podataka elementima obračuna i tarifnim stavovima);
  • Podsistem obračuna i naplate, koji se dijeli na sledeće podsisteme:
    - Obračun i naplata domaćinstva
    - Obračun ostalih kategorija potrošača (naplata i saldo konta ovih kategorija potrošača su dio aplikacije Finansijsko knjigovodstvo).

PROBILLING-paketi licenciranja

NAZIV LICENCI KARAKTERISTIKE
LICENCA ZA APLIKATIVNI SERVER jednaka broju servera u sistemu
LICENCA ZA BAZU PODATAKA oracle baza podataka, može se koristiti i besplatna baza za manje klijente
STANDARDNA PROBILLING LICENCA jednaka broju korisnika
ODRŽAVANJE LICENCI korisnik dobija sve dopune i nove verzije
RAZVOJNA LICENCA korisnik ima prava da dorađuje softver