Prointer, autorizovani obrazovni partner Microsofta

Prvog mjeseca nove godine, Prointer je ostvario još jedan značajan korak u realizaciji svoje vizije, da postane regionalni lider informacione tehnologije. Uspješna saradnja Prointera i Microsoft-a, nakon Gold statusa partnerstva, dodatno je produbljena i učvršćena dodjeljivanjem statusa autorizovanog obrazovnog partnera Microsoft-a Prointeru BiH.

Strateška orijentacija Prointer-a ka razvijanju znanja i dugogodišnji napori da se za temelj konkurentnosti postave ljudi, kao nosioci tog istog znanja, prepoznati su od strane globalnog lidera i inovatora Microsoft-a.

Menadžmet Prointer-a, svjestan svih mogućnosti i potencijala koje novostečeni status sa sobom donosi, sa sigurnošću će nastaviti da dominantni deo svoje pažnje posvećuje primjeni izvrsnih tehnologija, kreiranju originalnih rješenja i razvoju ljudskih potencijala.

Konferencija e-Razvoj 2016 - Elektronsko poslovanje u Cloud-u

25. mаrta 2016. godine u svečanoj sali Građevinskog fakulteta u organizaciji udruženja e-Razvoj održana je šesta po redu konferencija posvećena elektronskom poslovanju u Cloud-u. Konferenciji je prisustvovalo više od 210 učesnika, gostiju i predstavnika medija. Naša kompanija bila je Platinasti sponzor konferencije i predstavila se prisutnima predavanjem našeg kolege Srđana Kojića zamenik direktora sektora za isporuku poslovnih rešenja. Predavanje koje je Srđan održao odnosilo se na praktičnu implementaciju Cisco private clouda u Telekomu Srbija, sa posebnim osvrtom na koordinaciju timova između naručiosa rešenja i isporučioca istog. Prezentacija Prointera je bila jedna od najposećenijih na konferenciji jer je projekat implementacije Cisco private claud rješenja u Telekomu Srbija jedan od pionirskih projekata koji su u tako velikom obimu izvedeni kod nas.

U potpunosti smo sigurni da je Cloud ili „računarstvo u oblaku“ jedan od vidova korišćenja Interneta i udaljenih IKT resursa koji sve više dobija na značaju kada je reč o primjeni elektronskog poslovanja i tranzicije u digitalnu ekonomiju. Uvođenje elektronskog poslovanja u Cloud nudi ekstremno povećanje efikasnosti takvog poslovanja. Imajući u vidu trendove, Cloud i Cloud tehnologije biće preovlađujuće u budućnosti elektronskog poslovanja i uspešnih digitalnih ekonomija do te mjere da će se možda zvati čak i Cloud ekonomije.

PROINTER ITSS je ovlašćeni ECDL test centar

ECDL - European Computer Driving Licence je test poznavanja suštinskih IKT koncepata koji potvrđuje da je nosilac sertifikata u potpunosti kompetentan za korišćenje personalnog računara i osnovnih programskih aplikacija. Edukacija po ECDL programu ima za cilj širenje informatičke pismenosti u Srbiji, što je uslov za ulazak u informatičko društvo.
Ovlašćeni ispitivači:

  • Rastislav Božović (CS 0020J)
  • Jelena Stanković (CS 1446J)
  • Dajana Savović (CS 1456J)